Opinia w sprawie szybkich testów do wykrywania SARS-CoV-2

W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi oraz Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Aliny Niewiadomskiej zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z załączoną opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. dr hab. n. med. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat dot. stosowania tzw. szybkich testów kasetkowych wykrywających przeciwciała w klasie IgM/IgG w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2.