Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z informacją dot. wejścia w życie w dniu 8 stycznia 2020 r. obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej

Publikujemy pismo od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego, z informacją dot. wejścia w życie w dniu 8 stycznia 2020 r. obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej.  Określono w nim również przypadki, w których będzie możliwość wystawiania recepty w postaci papierowej.