Logo
Wydrukuj tę stronę

Nabór do projektu pn. ,,Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim"

W imieniu Centrum Reumatoiogii Sp. z o.o. pragnę zaprosić Państwa do współpracy w ramach projektu pn. ,,Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie Programu Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych.

Głównym celem programu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami î kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy (Centrum Reumatologii Sp. z o.o.). Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z polskimi Zaleceniami postpowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie (Lorenc R i wsp. Medycyna Praktyczna, wyd. spec. 1/2013) pełnią tu szczególną. role w zakresie identyfikacji osób o wysokim czynniku ryzyka złamań

Zadaniem lekarzy P02 jest różnicowanie pacjentów, ustalenie czy u chorego wystąpiły już złamania, które można uznać za niskoenergetyczne, a u wszystkich ustalenie czynników ryzyka złamań. Należy w tym celu zastosować FRAX dla populacji polskiej, który wyznacza ryzyko złamań w perspektywie 10 lat. Wszystkie osoby z ryzykiem złamań >10% kierowane są, do dalszej diagnostyki (Centrum reumatologii Sp. z o.o.), w tym na badanie densytometryczne i do wdrożenia leczenia w poradni specjalistycznej. Wszystkie kobiety z dokonanymi î potwierdzonymi złamaniami niskoenergetycznymi są bez względu na stopień ryzyka ocenione poprzez FRAX, kierowane do specjalistycznego ośrodka leczenia osteoporozy (centrum reumatologii Sp. z o.o.)

W ramach planowanych interwencji w obszarze wdrażania programu polityki zdrowotnej odbędą się działania edukacyjne {szkoleniowe) dla kadry medycznej z jednostek biorących udział w programie, w zakresie: diagnostyki ryzyka złamań, wykrywania złamań niskoenergetycznych, postępowania prewencyjnego (eliminacja/minimalizacja czynników ryzyka złamań), zasad współpracy ze specjalistycznymi jednostkami diagnostyki i leczenia osteoporozy, działań prewencyjnych, raportowania złamań, a także zasad farmakoterapii i monitorowania leczenia (działania niepożądane, przeciwwskazania) oraz w zakresie umiejętności oceny stanu i funkcji mięśni (sarkopenia, miopatie), oceny neurologicznej, oceny równowagi, ryzyka upadków itp. które zapewnia. uzyskanie punktów edukacyjnych OIL.

Po podpisaniu umowy współpracy działania lekarza POZ w ramach niniejszego projektu są objęte gratyfikacją finansowa.

W przypadku zainteresowania propozycja. współpracy oraz uzyskania bardziej szczegółowych Informacji na temat projektu zachęcam do kontaktu z naszym biurem projektu tel. 33 854 26 40 wew. 240,306 oraz pod adresem e-mail: projektuepreumatologiczny.pl.

Prezes Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności
im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
Janusz Król
Opolska Izba Lekarska izbalekarska.opole.pl.