Polska to chory kraj

Zgodnie z prośbą Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasza Jankowskiego informujemy o podjętej akcji zbierania głosów poparcia pod manifestem opublikowanym na stronie:

www.polskatochorykraj.pl

W manifeście przedstawione są punkty dotyczące m.in.: poziomu PKB na zdrowie, leczenia chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych, opieki długoterminowej i geriatrycznej, profilaktyki dziecięcej.Hasło akcji: „Polska to chory kraj …ale wspólnie możemy go uleczyć.”

Obejrzyj film

Stanowisko ORL w Opolu