Ważna informacja dotycząca odpadów medycznych - AKTUALIZACJA !!

Podajemy informację dot. BDO, którą w dniu dzisiejszym (17.07.2018r.) zamieścił UMWO (bip Urzędu Marszałkowskiego):

UWAGA WYTWÓRCY ODPADÓW ZWOLNIENI Z UZYSKANIA POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW LUB POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska otrzymanym w dniu 12 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, z uwagi na brak nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458), wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa  w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach składają wniosek o wpis do rejestru wypełniając  Dział I formularza rejestrowego  zgodnie z ww. rozporządzeniem. (Nie należy drukować pozostałych działów formularza).

Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (zgodnie z KRS lub CEIDG).

Do wspomnianego Działu I formularza rejestrowego należy dołączyć oświadczenie dla WYTWÓRCY ODPADÓW.

 
Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami przekazał w dniu 9 lipca 2018 następującą wiadomość w sprawie  BDO:
 

Obowiązkowi wpisu do rejestru NA WNIOSEK w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru z zakresu ustawy o odpadach podlegają:

wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 –  dopiero po ukazaniu się zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458), który będzie uwzględniał informację dot. wytwórców odpadów.

Szczegółowe informacje: LINK