RODO a serwisy internetowe

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL informujemy osoby prowadzące w Polsce działalność gospodarczą, że nielegalne staje się wykorzystywanie ich danych przez serwisy internetowe, które czynią to bez uzyskania zgody. W świetle RODO dane osób prowadzących działalność gospodarczą (imię i nazwisko, adres, itd.) podlegają pełnej ochronie. Do portali podających takie dane - bez uzyskania zgody osób, których one dotyczą - - należą np. money.pl, targeo, egospodarka.pl, aktualnyodpis.pl i szereg innych serwisów „informujących o firmach”. Podają one imiona i nazwiska przedsiębiorców w połączeniu z adresami działalności, pod którymi w praktyce większość z nich zamieszkuje. Wskazują też numery NIP, które w innych krajach są poufne i służą wyłączenie do rozliczeń obywateli z organami podatkowymi. W świetle postanowień RODO publikowanie takich danych – poczynając od 25 maja – jest bezprawne. Fakt ich otwartej dostępności w CEIDG (której dopuszczalność również staje się wątpliwa) nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Każdy podmiot publikujący dane musi bowiem uzyskać odrębną, wydaną mu indywidualnie zgodę.

Poczynając od 25 maja 2018 r. firmy takie nie mają prawa publikowania ani przetwarzania danych osobowych – oczywiście z wyjątkiem przypadków, gdy zainteresowana osoba wyraziła zgodę.

RODO obejmuje bowiem swoją ochroną również dane osób fizycznych – przedsiębiorców, które są obecnie dostępne w CEIDG. Ustawodawca unijny wyłącza bowiem stosowanie RODO jedynie w stosunku do przedsiębiorców, którzy mają osobowość prawną. Przepisy unijne nie zawierają definicji osoby prawnej. W tym zakresie zastosowanie ma prawo krajowe. W Polsce, podobnie jak w innych państwach UE, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mają statusu osoby prawnej. Osobami prawnymi w naszym kraju są głównie spółki (najczęstsze to z o.o. i akcyjna).

Każda osoba fizyczna pozostaje natomiast pod ochroną RODO. Przetwarzanie jej danych bez uzyskania jej zgody stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia.