Uchwała nr 2

Uchwała Nr 2
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 31 maja 2017 r.

Na podstawie § 18 ust. 4 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz uchwały Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2016 r. w sprawie kalendarza wyborczego, zgodnie z Uchwałą nr 87/17/VII Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w kadencji 2018-2022 oraz ustalenia zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji uchwala się co następuje:

§ 1

Zamyka się listę kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji VIII

§ 2

  1. Listę kandydatów publikuje się na stronie internetowej Opolskiej izby Lekarskiej
  2. Lista ta stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


                 Sekretarz                                                                          Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej                                            Okręgowej Komisji Wyborczej

      Stanisław Kowarzyk                                                               Stanisław Chruszczyk

 


 

Załącznik do Uchwały

Rejon nr 1 Brzeg
1.Goj-Birecka Julia
2.Ilczyszyn Waldemar
3.Olszewski Paweł
4.Suzanowicz Barbara
Rejon nr 2 Głubczyce
1.Junosza-Szaniawski Antoni
Rejon nr 3 Kędzierzyn-Koźle
1.Karoń Jarosław
2.Mazur Andrzej
3.Mazur Jacek
4.Stochmiałek Wojciech
Rejon nr 4 Kluczbork
1.Bruzi-Bużowicz Róża
2.Derkowski Wojciech
3.Gulewicz Ireneusz
4.Martyniszyn Adam
5.Mokrzycka -Idzik Krystyna
Rejon nr 5 Krapkowice
1.Gajda Iwona
2.Jagodzińska Ewa
3.Januszkiewicz Aleksander
4.Kollek Ewa
5.Kucharski Roman
6.Stempniewicz Krzysztof
Rejon nr 6 Namysłów
brak
Rejon nr 7 Nysa
1.Bąk Adam
2.Bujak Wojciech
3.Doskocz Krzysztof
4.Knopińska-Rostkowska Ewa
5.Kowarzyk Stanisław
6.Krzymowska Elżbieta
7.Łabuz-Margol Małgorzata
8.Miarka Jacek
9.Pyziak Andrzej
10.Wagner Małgorzata
Rejon nr 8 Głuchołazy
1.Konieczny Zygmunt
Rejon nr 9 Olesno
1.Mielczarek Marcin
2.Panek Sławomir
3.Wartenberg Krystian
Rejon nr 10 Prudnik
1.Miśta Andrzej
Rejon nr 11 Strzelce Opolskie
1.Kanturski Marek
2.Mijas Jarosław
3.Wileński Ryszard
4.Zwoliński Dariusz
Rejon nr 12 Opole WCM, NFZ
1.Dryja Marek
2.Gawor Maciej
3.Jakimów Artur
4.Jakubiszyn Jerzy
5.Kowalik Zbigniew
6.Królicki Ireneusz
7.Kudyba Bogusław
8.Mielczarek Paweł
9.Noparlik Ryszard
10.Rak Sławomir
11.Rekucki Tomasz
Rejon nr 13 Szpital wojewódzki Katowicka Opole, RCKK
1.Kuzyszyn Zbigniew
2.Łomna-Bogdanov Elżbieta
Rejon nr 14 OCO+ZUS
1.Czopkiewicz Lidia
2.Radecka Barbara
3.Tokar Piotr
Rejon nr 15 CGPiN-Opole
1.Pasternok Marcin
2.Szwabauer Ludmiła
3.Ziemba Anna
Rejon nr 16 Neuropsychiatria
1.Iwan – Sławek Barbara
Rejon nr 17 MSWiA, 116 Szpital Wojskowy
1.Kotysz Karolina
2.Łuszczyńska -Ostrowska Małgorzata
3.Tarnowski Piotr
Rejon nr 18 Kup, Pokój, Megavita
1.Bunio Andrzej
2.Falenta-Hitnarowicz Małgorzata
3.Lach Jerzy
Rejon nr 19 Opole- Powiat
Brak
Rejon nr 20 Opole- Centrum, Śródmieście i Zaodrze
1.Kudrisz-Radoń Beata
Rejon nr 21 Opole
1.Błaszczyk Marek
2.Konopka – Błaszczyk Małgorzata
Rejon nr 22 Opole- miasto (reszta)
1.Chowaniec Tadeusz
2.Drosik Kazimierz
3.Ostrowski Bolesław
4.Pisarski Leszek
5.Sicińska-Werner Teresa
6.Szczepanik Barbara
7.Wojtalska-Kusyk Grażyna
8.Wojtyłko Aleksander
Rejon nr 23 Związku Pracodawców Opieki Medycznej Opolszczyzny
1.Derkacz-Jedynak Marzanna
2.Koronczok Paweł
3.Machowska Ewa
Rejon nr 24 urodzonych 1.01.1982 i później, pracujących w szpitalach na terenie Opola
1.Blacha Natalia
2.Chełchowski Jacek
3.Drapiewska Aleksandra
4.Głowik Anna
5.Jusiel-Rosińska Katarzyna
6.Mataniak Katarzyna
7.Mazur Tomasz
8.Palacz Jakub
9.Piętka Marek
10.Poplicha Dagmara
11.Rekucka Paulina
12.Rekucki Konrad
13.Salatyńska Magdalena
14.Szremski Adam
15.Wąsek Radosław
Rejon nr 25 urodzonych 1.01.10982 i później nie przypisanych do rejonu 24
1.Bugiel Henryk
2.Hurek Monika
3.Knosala Robert
4.Lechicki Marcin
5.Szolc Rafał
6.Zieliński Piotr
Rejon nr 26 Brzeg (dent)
1.Gądek -Baran Joanna
2.Górecka Renata
Rejon nr 27 Kędzierzyńsko -Kozielskiego (dent)
1.Hałaburdo Donata
2.Rogala Ewa
3.Sługocki Paweł
Rejon nr 28 Kluczborskiego (dent)
1.Baszak Anna
2.Fijałkowski Włodzimierz
3.Kwiecień -Drab Katarzyna
4.Noceń-Firlej Ewa
5.Ocharski Bartosz
6.Szner Agnieszka
Rejon nr 29 Nyskiego (dent)
1.Sienkiewicz Wiesław
2.Śniatowska-Kubica Krystyna
3.Śnieżek Mateusz
4.Świderska Małgorzata
Rejon nr 30 Strzeleckiego (dent)
1.Drzyzga Jerzy
2.Lechniak Małgorzata
Rejon nr 31 Głubczyckiego i Prudnickiego (dent)
1.Chomik-Rączy Agnieszka
2.Rączy Katarzyna
3.Rypniewski Robert
Rejon nr 32 Krapkowice, Opolski ziemski (dent)
1.Kulig Olaf
Rejon nr 33 Opole grodzkie (dent)
1.Adamska Anna
2.Bilińska Danuta
3.Chruszczyk Stanisław
4.Grzybowska-Substelna Justyna
5.Hamryszak Barbara
6.Latała Tomasz
7.Latała Wiesław
8.Palacz Grzegorz
9.Pędich Rafał
10.Rodziewicz-Kabarowska Marta
11.Smerkowska – Mokrzycka Jolanta