Logo
Wydrukuj tę stronę

Skład Komisji Kultury

Marek Błaszczyk,

Marta Kabarowska,

Agnieszka Kania,

Marek Kania,

Jerzy Lach,

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka,

Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska

Opolska Izba Lekarska izbalekarska.opole.pl.