Prawo i medycyna – wybrane problemy (I komunikat)

Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95)

30  listopada 2018r. w godz. 10:00-16:00

Program Konferencji:
9:15 - 10:00 rejestracja uczestników
10:00  - 10:20 uroczyste otwarcie Konferencji: przywitanie gości
10:30 - 13:00 sesja referatowa
13:00 – 13:30 dyskusja
13:30-14:00 przerwa kawowa
14:00-15:40 sesja referatowa
15:40-16:00 dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
Konferencja I komunikat