Rozstrzyganie sporów między pacjentem a lekarzem i/lub podmiotem świadczącym usługi medyczne

Uniwersytet Wrocławski – Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej która odbędzie się

w dniu 28 września 2018 r. w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu

Szczegóły: https://konferencja.dilnet.wroc.pl/