Szkolenie z zakresu onkologii

Szkolenie w ramach programu „Narodowy Program zwalczania chorób nowotworowych”. Szkolenie organizowane jest dla lekarzy POZ i szkolących się lub posiadających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa lub pediatrii w ramach programu „Narodowy Program zwalczania chorób nowotworowych”. Do tej pory w Opolskim Centrum Onkologii odbyły się dwukrotnie zajęcia w ramach tego kursu. Wzięło w nim udział kilkunastu lekarzy z naszego województwa. Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone są przez doświadczonych lekarzy Opolskiego Centrum Onkologii: dr n.med. Barbarę Radecką, dr.n.med. Aleksandra Sachambińskiego, dr.n.med. Marka Szwieca i mnie. Martwi nas tak małe zainteresowanie tematem podczas gdy w Katowicach brak jest wolnych miejsc. Być może powodem jest brak informacji. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak ważna jest właściwa współpraca lekarzy POZ i lekarzy onkologów, która skutkować może wykryciem nowotworów na wczesnych etapach choroby a tym samym poprawą wyników leczenia i zmniejszeniem śmiertelności spowodowanej chorobą nowotworową.
Jeśli zbierze się grupa chętnych co najmniej 30-40 lekarzy POZ zorganizujemy wykłady w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. Nie będzie konieczny dojazd do Katowic. Warsztaty odbywają się w mniejszych grupach w kilku terminach do wyboru ( 1-2 razy w miesiącu).