Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH

Z dniem 02.10.2017 została uruchomiona rekrutacja na szkolenia w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu chrony zdrowia, zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia w kontekście poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności analitycznych odnoszących się do gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie bezpłatnych szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym 8-godzinnym szkoleniem e-learningowym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz studia podyplomowe z Oceny Technologii Medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W ramach uczestnictwa w Projekcie, przyznawane są punkty edukacyjne dla lekarzy.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie
www.hta.cm-uj.krakow.pl