Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Światło, barwa, cisza”

W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem pod hasłem - „Światło, barwa, cisza” - realizację tego tematu pozostawiamy inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w Wystawie. Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak poprzednim, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni Jury złożone z profesjonalistów. Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tylko z łódzkiej OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb w Polsce.

Zapraszamy do przesyłania fotografii drogą elektroniczną, lub na nośnikach danych. Pozostawiamy też możliwość dostarczania zdjęć w wersji papierowej. Termin dostarczania fotografii upływa 8 października br.

Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego odbędzie się 21 października 2018 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 26 października br. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przystąpienia do Konkursu Fotograficznego.

Kontakt:

Iwona Szelewa - Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej, tel. 42 683 17 01

Regulamin  Konkursu

 1. Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, współorganizatorem - Naczelna Izba Lekarska.
 1. Impreza ma charakter ogólnopolski.
 1. W konkursie mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści z całej Polski, zapraszamy także lekarzy praktykujących za granicą.
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 1. Przyjmujemy zdjęcia przesłane:
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • na nośnikach danych oraz w wersji papierowej na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”
 • dostarczone osobiście do Biura OIL w Łodzi.
 1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 8 zdjęć.
 1. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
 1. Przyjmujemy zdjęcia w formacie JPG. Maksymalny wymiar fotografii to 7087 pikseli dłuższego boku. Minimalna wielkość zdjęć w wersji papierowej to 20 cm x 30 cm, a wielkość maksymalna - 30 cm x 45 cm.
 1. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia z konkursu zdjęć o niskiej jakości.
 1. Do zgłoszonych fotografii prosimy dołączyć następujące informacje: imię, nazwisko, specjalizację i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych fotografii.
 1. Przystąpienie do konkursu jest ze strony autorów jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zostały wykonane osobiście i są jedynymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych prac.
 1. Fotografie oceni profesjonalne Jury, a werdykt zostanie ogłoszony na wernisażu Ogólnopolskiej Wystawy Fotograficzne Lekarzy w dniu 21 października 2018 roku.
 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal „Złoty Obiektyw” oraz nagrodę pieniężną. Drugie i trzecie miejsce uhonorowane zostanie medalami Srebrnym i Brązowym Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają dyplomy.
 1. Organizator zapewnia sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promujących Ogólnopolską Wystawę Fotograficzną Lekarzy w biuletynie OIL „Panaceum” oraz na stronie internetowej.
 1. Przystąpienie do konkursu uniemożliwi brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez autorów zdjęć powyższego regulaminu.