CHÓR OIL - nabór chórzystów

CHÓR  „MEDICANTO”

działający  przy  Opolskiej Izbie Lekarskiej

ogłasza nabór nowych chórzystów.

Zapraszamy lekarzy i członków ich rodzin.

**************

      Działający od 5 lat chór, prowadzony od początku przez Elżbietę i Alfreda Willimów, ma na swoim koncie wiele występów dla środowiska lekarskiego, uświetniając m.in. uroczystości i sympozja. Uczestniczy też w koncertach charytatywnych i imprezach kulturalnych Opolszczyzny. Włączył się, w organizowane przez muzykujących lekarzy  naszej izby,  spotkania muzyczne  „Tony Zdrowia”.  Wraz z innymi chórami i orkiestrami lekarskimi brał udział w uroczystych koncertach i festiwalach w Poznaniu, Kórniku, Czeladzi, Warszawie ( Teatr Narodowy), Gnieźnie ( Katedra Gnieźnieńska ), Trzemesznie.

W repertuarze chóru głównie znajdują się dzieła polskich twórców muzyki chóralnej, m.in. G.G. Gorczyckiego, M. Gomułki, Fr. Chopina, I.J.Paderewskiego, F.Nowowiejskiego, J.Świdra, A. Koszewskiego do tekstów poetyckich J.Kochanowskiego, J. Słowackiego, A.Mickiewicza, C.K. Norwida, A.Asnyka. Zespół wykonuje również klasyczne utwory chóralne wielkich mistrzów: W.A.Mozarta, J.M.Haydna, A. Brucknera, J.Brahmsa. Poza tym, ma w dorobku opracowania utworów popularnych, ludowych i wiele kolęd.

Próby chóru odbywają się w ŚRODY w godz. 18.00 -20.00 w budynku Opolskiej Izby Lekarskiej, ul. Grunwaldzka 23

KONTAKT –  RAFAŁ  PĘDICH  TEL. 602 593 406,  BIURO OIL TEL.  77 454 59 39