Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy

Ogólnopolska Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy pod  hasłem „Uchwycone  obiektywem  lekarza”

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem - „Uchwycone obiektywem  lekarza” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni  jury  złożone  z  profesjonalistów.   Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale  ze  wszystkich  okręgowych  izb  w  Polsce.  W  tym  roku  po  raz  pierwszy  zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych. Pozostawiamy  też  możliwość  nadsyłania  zdjęć  w  wersji  papierowej. 

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  6  października  br. 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się 22 października 2017 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do  27  października  br.

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego

Kontakt:
Iwona  Szelewa
Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,
tel.  (0 42) 683 17 01