Poszukiwani lekarze specjaliści do pracy jako biegli sądowi

Chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury do Biura OIL w Opolu. Lista kandydatów na biegłych zostanie następnie przekazana Prezesowi Sądu.