Praca w Hospicjum

Caritas Diecezji Opolskiej poszukuje jednego lekarza na pełny etat lub dwóch lekarzy na pół etatu do pracy w Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach (w tym Hospicjum i ZOL, łącznie 30 łóżek). Wymagania dotyczące personelu lekarskiego:

- lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej

- lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej

- lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem spe­cjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dot. problematyki bólu, objawów soma­tycznych i psychicznych organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Pody­plomowego.

Pełny etat lekarski oznacza obecność lekarza przez 5 dni w tygodniu, przez 7,35 h dziennie. Proponowane wynagrodzenie wyniesie 13.000 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych) mie­sięcznie. Lekarz zostanie zatrudniony na podstawie umowy o świadczenie usług lekarskich. Lekarz winien prowadzić swoją działalność gospodarczą i na koniec miesiąca wystawiać ra­chunek za świadczenia.