Woj. Specj. Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub lekarzy chcących rozpocząć specjalizację w dziedzinie neurologii.

Informacji udziela Dział Kadr, tel. 077/54 14 243