Praca w szpitalu w Brzegu

Brzeskie Centrum Medyczne 49-301 Brzeg, ul Mossora 1 – zatrudni lekarzy rezydentów do pracy w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i lekarzy do pracy w Oddziałach:

  • Rehabilitacji Neurologicznej,
  • Internistycznym,
  • Ginekologiczno – Położniczym,
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt (077) 444-65-08 lub 444-65-09