Zaświadczenia o utylizacji odpadów

W związku z powtarzającymi się przypadkami żądania przez niektóre firmy, odbierające odpady z gabinetów lekarskich i lekarsko-dentystycznych naszego województwa, opłaty za zaświadczenie o utylizacji odpadów medycznych, do czego w świetle obowiązującego prawa nie mają podstaw, apelujemy do Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów, aby nie podpisywali żadnych dodatkowych dokumentów zobowiązujących do tej dodatkowej opłaty za zaświadczenia, a przypadki odmowy ich bezpłatnego wydania były zgłaszane do Opolskiej Izby Lekarskiej

 

Prezes Opolskiej Izby Lekarskiej

Jerzy Jakubiszyn