Porozumienie samorządów zawodów medycznych w sprawie cyfryzacji opieki zdrowotnej

Warszawa, 12 października 2018 r.


Porozumienie samorządów zawodów medycznych w sprawie cyfryzacji opieki zdrowotnej


       Z inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja Matyji, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 11 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych poświęcone procesowi informatyzacji w ochronie zdrowia. W spotkaniu tym udział wzięli reprezentanci Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
       Przedstawiciele samorządów wyrazili zaniepokojenie stanem przygotowań do wdrożenia zaprojektowanych etapów cyfryzacji opieki zdrowotnej. W szczególności podkreślano brak stabilnych rozwiązań prawnych w tej materii, który grozi przerzuceniem w znacznym stopniu na placówki medyczne odpowiedzialności za działanie budowanego systemu.
       Zebrani podjęli decyzję o powołaniu wspólnej grupy ekspertów, która skupi się na wypracowaniu wspólnych rekomendacji w obszarze Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).
       Warto zaznaczyć, iż jest to pierwsza inicjatywa, w ramach której współpracę podjęły wszystkie samorządy zawodów medycznych.

Podpisano:
Prezes Naczelnej Rady lekarskiej
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów