Spotkanie środowisk medycznych

Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści
W załączeniu przesyłam sprawozdanie i stanowisko po spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z udziałem Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Doszło do rozpoczęcia wspólnych działań największych organizacji lekarskich w ochronie zdrowia. Wobec nierealizowania porozumienia z 08.02.2018 z Porozumieniem Rezydentów oraz braku spójnej strategii reformy ochrony zdrowia omówiono strategię postępowania na najbliższe 2 lata. Liczymy na to, że powstanie tak silnej formuły spotkań sprawi, że ochrona zdrowia będzie głównym tematem kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych 2019. Prosimy o szerokie propagowanie tych materiałów.

Artur Drobniak
Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej