UWAGA: zmiana konta dla wpłat składek ZUS

Koleżanki i Koledzy

Przypominam, że od Nowego Roku wszystkie składki ubezpieczeniowe płacone bezpośrednio przez lekarza, lekarza dentystę do ZUS (społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy) powinny być przekazywane na indywidualne konto, przypisane każdemu przedsiębiorcy (dotyczy to również składki grudniowej, jeżeli nie zapłacona była w grudniu i wszelkich ew. zaległości). ZUS rozsyłał pisma z numerami indywidualnych kont przed dwoma miesiącami, jednakże nie do wszystkich informacje te dotarły, zwłaszcza do osób posiadających profil e-pue w ZUS. Ci lekarze powinni się zalogować do portalu i odczytać pozostawioną tam wiadomość elektroniczną. Można też skontaktować się bezpośrednio z oddziałem ZUS, celem uzyskania numeru swojego konta.

Jerzy Jakubiszyn