Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia

Współczesne systemy zdrowia publicznego obejmują zespół instytucji, które są rozbudowane i wzajemnie powiązane. System ubezpieczeń i finansowania świadczeń medycznych, publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze, instytucje sanitarno-epidemiologiczne, transport sanitarny, ratownictwo, system kontroli obrotu produktami medycznymi, to tylko niektóre z obszarów systemu opieki zdrowotnej. Wszystkie wymagają sprawnego zarządzania, uwzględnienia społecznych priorytetów ochrony zdrowia i efektywnej dystrybucji środków na świadczenia medyczne. Współczesna medycyna jest wysokospecjalistyczna pod względem technicznym i coraz droższa, związana z instytucjami zarządzającymi rozdziałem środków finansowych, co rodzi pewne problemy nieznane medycynie dawnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uzupełniania wykształcenia i oczekiwaniom kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zaprasza do udziału w prestiżowym i jedynym na Śląsku programie Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia. Oferowany program studiów jest dostosowany do potrzeb menedżerów wyższych i średnich szczebli zarządzania w sektorze ochrony zdrowia. Obejmuje sesje poświęcone w całości zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej, pozostałe zajęcia nawiązują do specyfiki funkcjonowania sektora. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning), uznanej za najskuteczniejszą dla rozwijania kompetencji menedżerskich, kierowniczych i przywódczych.

Po ukończeniu Studiów Menedżerskich Executive Master of Business Administration dla Sektora Ochrony Zdrowia w Katowicach słuchacze otrzymają dyplom podpisany przez przedstawicieli trzech partnerskich instytucji: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zapraszamy do studiowania MBA dla Sektora Ochrony Zdrowia. Życzymy Państwu sukcesów, rozwinięcia kompetencji menedżerskich i osiągania kolejnych etapów kariery zawodowej.

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki               
 
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk